REGULAMIN

HIDDEN GARDEN APARTMENTS

 

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

 

 1. Definicje:
  1. Apartament– lokal mieszkalny, będący w ofercie Obiektu, opisany szczegółowo na stronie www.hiddengarden.pl lub innych portalach pośredniczących, będący przedmiotem Rezerwacji,
  2. Gość – osoba fizyczna (mająca ukończony 18 rok życia) lub osoba prawna, będąca stroną umowy krótkotrwałego najmu apartamentu lub wyrażająca chęć skorzystania z usług Obiektu poprzez dokonanie rezerwacji wybranego apartamentu,
  3. Obiekt – Hidden Garden Apartments, dalej zwany Obiektem, to lokale przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, świadczące usługi noclegowe. Adres Obiektu: ul. Wólczańska 4, Łódź 90-720, Polska. Właścicielem i administratorem Obiektu jest firma Hidden Garden Kautsch Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Zwierzynieckiej 14/9, Kraków 31-102, Polska, NIP: 6762490750, KRS: 0001061262, nr konta: 32 1160 2202 0000 0005 9521 8418,
  4. Regulamin– niniejszy regulamin najmu krótkotrwałego,
  5. Rezerwacja– czynność polegająca na wyborze Apartamentu oraz daty pobytu w Apartamencie przez Gościa i ewentualnie innych warunków takiego pobytu dokonywana za pośrednictwem Serwisu internetowego lub telefonicznie, poprzez którą to czynność zostaje zawarta umowa pomiędzy Obiektem, a Gościem na wynajem Apartamentu zgodnie z ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie,
  6. Serwis internetowy – strona internetowa www.hiddengarden.pl lub inna strona internetowa za pośrednictwem, której udostępniona jest możliwość dokonania Rezerwacji.
 2. Regulamin określa warunki Rezerwacji i usługi najmu krótkoterminowego Apartamentów dostępnych w ofercie Obiektu. W ramach usługi krótkoterminowego najmu Apartamentu, Obiekt zobowiązuje się do udostępnienia Gościowi Apartamentu, a Gość do zapłaty wynagrodzenia oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. Przed dokonaniem Rezerwacji Gość zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Dokonanie Rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem jego treści,
 4. Obiekt oświadcza, że posiada tytuł prawny do Apartamentu będącego przedmiotem umowy zawartej z gościem oraz jest uprawniony do świadczenia usługi czasowego udostępniania Apartamentu na cele turystyczne lub wypoczynkowe,
 5. Obiekt informuje Gości, iż na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w przypadku umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, co Gość niniejszym przyjmuje do wiadomości,
 6. Regulamin został sporządzony w dniu 15 sierpnia 2023 roku i od tego momentu obowiązuje do odwołania lub zmiany jego treści.

 

CZĘŚĆ II

Dane kontaktowe

 

 1. Wszystkie Apartamenty Obiektu są obsługiwane przez jedną wspólną recepcję zlokalizowaną pod tym samym adresem, w lokalu nr 2 mieszczącym się na parterze klatki frontowej,
 2. Godziny pracy Recepcji:
  1. poniedziałek – piątek: 9:00 – 18:00,
  2. sobota – niedziela: godziny pracy zmienne,
  3. w wyjątkowych sytuacjach godziny te mogą ulec zmianie, dlatego przed przyjazdem prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefonicznie,
 3. Poza godzinami pracy recepcji, Gośćmi opiekuje się Opiekun Gościa – Pan Bartosz Błaszczyk, który jest dostępny codzienne w godzinach 7:00 – 21:00 poprzez:
  1. telefon: 500 029 039
  2. WhatsApp: 500 029 039
  3. e-mial: office@hiddengarden.pl

 

CZĘŚĆ III

Rezerwacja i ogólne zasady pobyt w Hidden Garden Apartments

 

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby,
 2. Doba aparthotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego,
 3. Cisza nocna w Obiekcie obowiązuje w godzinach 22:00 – 06:00,
 4. Rezerwacji można dokonywać poprzez:
  1. telefon: 500 029 039
  2. WhatsApp: 500 029 039
  3. e-mial: office@hiddengarden.pl
  4. portale rezerwacyjne,
  5. stronę internetową Obiektu: www.hiddengarden.pl
 5. Rezerwacji można dokonać wyłącznie w przypadku dostępnych miejsc,
 6. W celu dokonania Rezerwacji należy podać następujące dane:
  1. termin pobytu,
  2. imię, nazwisko lub nazwę firmy (jeżeli jest to rezerwacja firmowa),
  3. rodzaj i numer dokumentu tożsamości,
  4. adres zamieszkania,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail,
 7. Skutkiem prawidłowo dokonanej Rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji wysłane drogą elektroniczną przez Obiekt, na adres e-mail Gościa podany w procesie rezerwacji,
 8. Proces zameldowania odbywa się elektronicznie lub osobiście w Obiekcie. Zameldowanie osobiste jest możliwe tylko w godzinach pracy recepcji,
 9. Obiekt ma prawo odmówić zakwaterowania Gościa w przypadku, kiedy ten:
  1. nie posiada lub odmawia podania rodzaju i numeru dokumentu tożsamości,
  2. odmawia zapłaty z góry za cały pobyt,
  3. jest w stanie znacząco nietrzeźwym, tj. pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. jest agresywny, co może dodatkowo skutkować wezwaniem Policji lub Straży Miejskiej.
 10. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić recepcji telefonicznie lub mailowo do godziny 21:00 w dniu poprzedzającym zakończenie doby,
 11. Opcja przedłużenia pobytu zależy od dostępności Apartamentu i może być niemożliwa z uwagi na Rezerwacje kolejnych Gości,
 12. Przedłużenie pobytu jest dodatkowo płatne w zależności od długości przedłużenia: za każdą kolejną godzinę lub za kolejną dobę. Obiekt przedstawi kosztorys po uzyskaniu szczegółów od Gościa,
 13. W przypadku niedotrzymania warunków Regulaminu, kiedy Gość nie ma przedłużonej doby i nie oddał Apartamentu do godziny 11:00, a także nie ma z nim żadnego kontaktu lub kontakt ten jest nieskuteczny, a kolejny Gość zgodnie z Rezerwacją oczekuje na pokój, obsługa Obiektu składająca się z co najmniej dwóch osób ma prawo wejść do Apartamentu i wynieść rzeczy Gościa w celu udostępnienia Apartamentu. Wyniesione z Apartamentu rzeczy Gościa zostaną opisane i zabezpieczone przez Obiekt. W takim wypadku Gość będzie obciążony kwotą 100 zł netto za usługę zinwentaryzowania i zabezpieczenia przedmiotów, które mogą być wydane Gościowi po opłaceniu wszelkich ewentualnych zaległości wobec Obiektu w godzinach pracy recepcji,
 14. Skrócenie pobytu możliwe jest w dowolnym momencie i taki fakt należy zgłosić telefonicznie lub mailowo nie później niż 24 godziny przed zakończeniem doby aparthotelowej. W przeciwnym wypadku Obiekt nie będzie zobowiązany zwrócić Gościowo kosztów niewykorzystanych, a zarezerwowanych noclegów. Rezerwacja może być skrócona wyłącznie o pełne doby hotelowe,
 15. Bezpłatna anulacja większości Rezerwacji możliwa jest do 3 dni (do północy) przed datą przyjazdu. Bezpłatnie można także odwołać Rezerwację w ciągu 24 godzin od jej założenia, jeżeli planowany przyjazd miałby nastąpić w terminie dłuższym niż 48 godzin. Wyjątek stanowi Rezerwacja bezzwrotna oraz Rezerwacje, do których zostały określone inne reguły, np.: oferty specjalne. Rezerwacji bezzwrotnej nie można anulować bezkosztowo,
 16. Planowany późny przyjazd (czyli po godzinie 23:30) lub wczesny wyjazd (czyli przed godziną 05:00), należy zgłosić telefonicznie lub mailowo. Skrócenie doby wynikające z późnego przyjazdu lub wczesnego wyjazdu nie powoduje obniżenia ceny rezerwacji,
 17. Obiekt w niektórych Apartamentach oferuje miejsca do spania dla większej niż liczby osób niż 2, ale nigdy nie więcej niż 4 osoby. Cena za dodatkową osobę oraz maksymalna liczba osób w Apartamencie jest każdorazowo określona w ofercie. Nie ma możliwości wstawienia dodatkowego łóżka ani zwiększenia maksymalnej liczby osób nocujących w Apartamencie,
 18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w pokojach oraz nie prowadzi usługi sejfu,

 

CZĘŚĆ IV

Płatności i zwroty

 

 1. Płatność jest pobierana za cały pobyt z góry,
 2. Obiekt nie prowadzi stałego cennika, a ceny są dynamiczne i zmienne, co oznacza, że ważność mają ceny aktualnie, dla danego terminu Rezerwacji, opublikowane w portalach rezerwacyjnych i na stronie internetowej Obiektu – www.hiddengarden.pl,
 3. Obiekt przyjmuje płatności gotówką, BLIK, kartą płatniczą i kredytową (z wyjątkiem American Express), GooglePay, PayPass, UnionPay, ApplePay, a w przypadku firm i instytucji także przelewem po spełnieniu odrębnych warunków określonych w Rezerwacji,
 4. W celu zapobiegania nieuczciwym transakcjom płatniczym, ewentualne zwroty finansowe, dokonywane przez Obiekt na rzecz Gości, za niewykorzystane usługi lub w przypadku bezkosztowej anulacji Rezerwacji, Obiekt dokona zwrotu wyłącznie taką samą drogą i na numer karty bądź numer konta, z którego wcześniej otrzymał płatność. Obiekt nie dokonuje zwrotów w formie innej niż otrzymana wpłata.

 

CZĘŚĆ V

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje dotyczące płatności należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: office@hiddengarden.pl
 2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej płatności w ciągu 14 dni od zaistnienia sytuacji.
 3. Obiekt rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia pocztą elektroniczną na adres, z którego zgłoszenie zostało wysłane.
 4. Reklamacje dotyczące działania systemu Tpay powinny być kierowane bezpośrednio do Tpay.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za płatności, które do niego nie trafiły z powodu niestosowania się przez Klienta do instrukcji dotyczących sposobu wykonania płatności.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://hiddengarden.pl/regulamin/. W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

CZĘŚĆ VI

Szczególne zasady pobyt w Hidden Garden Apartments

 

 1. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz organizowania wszelkiego rodzaju imprez. Zakłócenie ciszy nocnej każdorazowo będzie skutkowało wezwaniem Policji i obciążeniem Gości karą finansową w wysokości 2000 zł za (słownie: dwa tysiące złotych) każdy przypadek naruszenia.
 2. Pobyt dla dzieci do 4 lat, śpiących na wspólnym łóżku z rodzicami, jest bezpłatny. Obiekt nie oferuje łóżeczka niemowlęcego, dostawki dla dziecka, krzesełka do karmienia dzieci ani innych podobnych sprzętów,
 3. Pobyt dzieci w wielu 4-18 lat jest możliwy wyłącznie pod opieką osób dorosłych – rodziców lub opiekunów prawnych. Cena za dziecko jest równa stawce za osobę dorosłą lub zgodnie z aktualną ofertą Obiektu,
 4. W godzinach 22:00 – 06:00 w studiach i apartamentach przebywać mogą jedynie osoby upoważnione do korzystania z usług Obiektu, zgodnie z dokonaną Rezerwacją. Gdy liczba osób przebywających w Apartamencie będzie większa niż liczba osób upoważnionych do korzystania z usług Obiektu, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia,
 5. Jeżeli z nieprzewidzianych powodów zawinionych przez Gości (np.: zagubienie kodu / kluczy, nierozważne zatrzaśnięcie w Apartamencie, niedopilnowanie zamknięcia drzwi, inne) niezbędna będzie interwencja pracownika Obiektu po godzinie 22:00, Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą interwencję,
 6. Zwierzęta nie są akceptowane,
 7. Dla zwiększenia bezpieczeństwa Gości Obiekt jest częściowo monitorowany 24h na dobę. Monitoring obejmuje powierzchnie ogólnodostępne i otoczenie Obiektu. Wgląd do monitoringu mają pracownicy i właściciele Obiektu, a także osoby wyznaczone przez właściciela oraz na żądanie, służby bezpieczeństwa publicznego. Monitoring zostaje automatycznie skasowany/nadpisany po upływie 30 dni od rejestracji,
 8. Obiekt nie oferuje gastronomii i nie oferuje usług zamawiania cateringu.

 

CZĘŚĆ VII

Usługi sprzątania i sprzątania dodatkowego

 1. Organizacja usługi sprzątania w trakcie pobytu w Obiekcie podlega następującym zasadom:
  1. Pobyt krótszy niż 3 doby:
   1. Brak sprzątania w trakcie pobytu,
   2. Ręczniki – 1 mały, 1 duży na osobę
   3. Pościel – 1 komplet na osobę,
   4. Dodatkowa usługa sprzątania jest możliwa za dopłatą i po ustaleniu zakresu oraz terminu realizacji. Zamówienia prosimy kierować telefonicznie,
 2. Pobyt dłuższy niż 3 doby – co trzecią dobę, w cenie pobytu, Obiekt zrealizuje sprzątanie całkowite. Usługa ta polega w szczególności na sprzątaniu Apartamentu z uwzględnieniem wymiany pościeli, ręczników tekstylnych, papieru toaletowego i ręczników papierowych, uzupełnieniem zestawu kuchennego o kawę i herbatę, uzupełnieniem mini kosmetyków,
 3. Usługa sprzątania dodatkowego:
  1. Jest możliwa każdego dnia i jest realizowana na życzenie Gościa, w godzinach pracy służby porządkowej, po złożeniu zamówienia i ustaleniu godziny wykonania usługi,
  2. Jest realizowana za dodatkową opłatą w wysokości:
   1. 250 zł – sprzątanie całkowite z wymianą tekstyliów (pościeli i ręczników),
   2. 180 zł – sprzątanie bez wymiany tekstyliów (pościeli i ręczników)
   3. 100 zł – wymiana wszystkich tekstyliów (pościeli i ręczników), bez sprzątania,
   4. 50 zł – wymiana tylko ręczników,
 4. Sprzątanie oraz ewentualne pilne naprawy techniczne wykonywane są w godzinach 08:00 – 18:00. W tym celu, pod nieobecność Gości pracownicy Obiektu mogą wejść do Apartamentu. W przypadku, kiedy Goście nie życzą sobie wchodzenia do wynajętych przez nich Apartamentów proszeni są o wywieszenie zawieszki „Proszę nie przeszkadzać” na drzwiach na zewnątrz Apartamentu.

 

CZĘŚĆ VIII

Usługi dodatkowe

 

 1. Parking: Zgodnie z Informatorem parkingowym Obiektu dostępnym na www.hiddengarden.pl oraz w Apartamencie,
 2. Internet:
  1. WI-FI jest bezpłatne,
  2. Hasło jest dostępne w Apartamencie,
  3. Jest usługą zewnętrzną, realizowaną przez dostawcę usług informatycznych na podstawie odrębnej umowy. Jednak Obiekt dokłada wszelkich starań, aby usługa była realizowana w sposób ciągły i w bardzo dobrej jakości. Za awarie i przerwy w dostawie odpowiada wyłącznie dostawca usług internetowych,
 3. Wszelkie życzenia specjalne (np. kwiaty do pokoju) są rozpatrywane indywidualnie i realizowane za dodatkową opłatą.

 

CZĘŚĆ IX

Dbałość o mienie Obiektu

 

 1. We wszystkich Apartamentach Obiektu, jak i w kamienicy oraz na dziedzińcu, obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 2. Palenie jest możliwe wyłącznie poza kamienicą,
 3. Naruszenie zakazu palenia skutkuje karą finansową w wysokości 500 zł,
 4. Drzwi do studiów i apartamentów, a także drzwi do kamienicy i poszczególnych klatek schodowych otwierane są przy pomocy kodów, w niektórych przypadkach także tradycyjnych kluczy. Gość otrzyma te kody w procesie dokonywania Rezerwacji i jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy, niepublikowania, nieudostępniania osobom trzecim, niekopiowania pod rygorem kary 500 zł,
 5. Studia i apartamenty Obiektu są kompleksowo wyposażone (między innymi w starannie dobrane meble i tekstylia, TV, zamki elektryczne, lodówkę, zmywarkę, płytę grzewczą, mikrofalówkę, ekspres do kawy, czajnik elektryczny, komplet naczyń i sztućców, komplet mini-kosmetyków, suszarkę do włosów, żelazko, deskę do prasowania). Wyposażenia tego nie można wynosić na zewnątrz Apartamentu ani znacznie zmieniać jego położenia (przemeblowanie pokoju),
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za zagubienie bądź umyślne lub przypadkowe, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzenia mienia Obiektu,
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wyposażenia pokoju przez Gościa, Obiekt ma prawo obciążyć go następującymi kosztami:
  1. Pościel – od 50 zł do 150 zł
  2. Poduszki – 70 zł za jedną sztukę
  3. Kołdra – 150 zł,
  4. Ręcznik mały lub duży – od 50 zł do 100 zł
  5. Suszarka do włosów – 150 zł,
  6. Czajnik – 250 zł,
  7. Ekspres do kawy – 500 zł,
  8. Klucz, karta, udostępnienie kodu niepowołanym osobom – 500 zł,
  9. Tapeta artystyczna – według wyceny
  10. inne, w tym meble, wg wyceny/aktualnych cen rynkowych danego przedmiotu,
 8. Gość zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Obiektu o zgubieniu, utraceniu w inny sposób kodu, kluczy do Apartamentu, wyposażenia Apartamentu i innych przedmiotów będących własnością Obiektu,
 9. Dbając o zapewnienie Gościom najwyższej czystości ręczników i pościeli, bardzo prosimy o używanie ich wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zniszczenia (np.: zalanie winem, plamy po farbowaniu włosów, plamy od pasty do butów, przepalenie itp.) Obiekt będzie zmuszony obciążyć Gości kosztami zakupu wg aktualnych cen rynkowych tekstyliów,
 10. Gość zobowiązuje się poinformować Obiekt niezwłocznie po wejściu do Apartamentu (nie później niż 2 godzin od wpisania kodu wejściowego) o ewentualnych wadach bądź usterkach zastanych w Apartamencie,
 11. Gość zobowiązuje się do utrzymywania Apartamentu i jego otoczenia w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, BHP oraz PPOŻ,
 12. Służba porządkowa i techniczna w Obiekcie pracuje w godzinach dziennych. W przypadku, kiedy w pokoju nastąpi nagłe i nieoczekiwane zabrudzenie w godzinach wieczornych i nocnych, Gość jest zobowiązany do samodzielnego jego usunięcia bez wykorzystania w tym celu ręczników lub pościeli Obiektu,
 13. Wychodząc z pokoju należy sprawdzić, czy drzwi zostały zatrzaśnięte.

 

CZĘŚĆ X

RODO – Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym, wg art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – administratorem danych osobowych jest firma Hidden Garden Kautsch Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Zwierzynieckiej 14/9, Kraków 31-102, Polska, NIP: 6762490750, KRS: 0001061262. Dane osobowe, przechowywane są w lokalizacji Wólczańska 4 w Łodzi, Polska,
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usługi zakwaterowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
 3. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi zakwaterowania,
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
 5. Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do treści swoich danych. Może je poprawiać i aktualizować. Ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zgodnie z prawem do bycia zapomnianym, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa,
 6. Wszystkie dane osobowe ich właściciel podaje dobrowolnie.